Camera an ninh lưu được bao lâu? Cách xem lại camera an ninh ở khu phố, gia đình, nhà xưởng… như thế nào?