Camera wifi có cần đầu ghi hình không? Lưu được bao nhiêu ngày?