Ưu & Nhược điểm Camera IP? Lắp đặt hệ thống Camera IP cần những gì?